Sterilizasyon Grubu
ø Merkezi Sterilizasyon Projelendirmesi
ø Buharlı Sterilizatörler (Otoklavlar)
ø Hidrojen Peroksit Plazma Siterilizasyonu
ø Paslanmaz Çelik Ürün ve Ekipmanları
ø Yıkama, Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazları
ø Ultrasonik Yıkama Cihazları
ø Poşet Kapatma Cihazları
ø Otoklav Bandi, Rulo, Poset ve Krep Kagitlar
ø Bowie&Dick Test ve Indikatör Stripleri
ø Cerrahi Alet Koruma Elemanları
ø Optik Koruyucular
ø Ameliyathane Aksesuarlari,Damar Askilari vb.
ø Ameliyathane Güvenlik Malzemeleri
ø Tanımlama Bantları
ø Validasyon Setleri

Merkezi Sterilizasyon Projelendirmesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, Projelendirme ve Kurulumu kapsamında firmamız aşağıdaki hizmetleri vermektedir:
- Projelendirme ve ölçekli planların hazırlanması hizmetleri,
- İhtiyaca ve ayrılan MSÜ alanına göre yönlendirme hizmetleri,
- Malzeme ve ekipmanların doğru seçimi,
- Hijyenik klima sistemi ve kirli-temiz bölümlerin oluşturularak düzenlenmesi hizmetleri,
- MSÜ inşaat, su, elektrik ve atık tesisatlarının yapım hizmetleri,
- Kirli malzeme toplama, ayırma, yıkama ve dekontaminasyon biriminin oluşturulması,
- Steril edilecek malzeme hazırlama, paketleme, bohçalama ve sterilizasyon biriminin oluşturulması,
- Steril malzeme depolama, dağıtma biriminin oluşturulması,
- Sterilizasyon kalite kontrol biriminin oluşturulması,
- Yıkama ve dezenfeksiyon cihazları ile buharlı sterilizatör cihazlarının montaj, test, validasyon hizmetleri
ve bunun ardından ünitenin faaliyete geçirilmesi.
Ürünlerimize ait validasyon hizmetleri, Almanya menşeili Hygene GmbH firması tarafından yapılmaktadır.